Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Het Rariteitenkabinet Nijmegen, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 73017477, hierna te noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet wat wij precies met jouw gegevens doen, en welke rechten je hierbij hebt. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben? Stuur een mail naar: rakanijmegen@gmail.com

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Het Rariteitenkabinet zal alleen je persoonsgegevens aan derden verstrekken, wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en onze vereniging. Daarnaast zal dit ook gebeuren wanneer het door de wet verplicht wordt gesteld.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient jezelf bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging dit verzoek doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Wanneer je minderjarig bent, en jezelf wil registreren, dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te hebben.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het Rariteitenkabinet. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid
De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. We raden je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming (FG) 
Indien je vragen hebt de omgang met jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens: 

E-mail:  rakanijmegen@gmail.com